Zapewnienie jakości dostawców, Qualitywise.pl

Koncepcja zapewnienie jakości dostawców jest obecna w każdej gałęzi przemysłu. Niezależnie od tego, czy posiadasz telefon komórkowy, samochód lub komputer… każdy z tych produktów jest zazwyczaj wytwarzany (montowany) przez producenta (OEM), który pozyskuje komponenty od dostawców. Biorąc pod uwagę presję na zapewnienie jakości w branży motoryzacyjnej, ważne jest umiejętne zarządzanie dostawcami.

Zapewnienie jakości dostawców – kiedy jest stosowane?

Zapewnienie jakości dostawców w kontekście produkcji samochodów jest stosowane od faz opracowywania nowych produktów. Może to być zgodnie z zaawansowanym planowaniem jakości produktu (APQP), pozyskiwaniem i zatwierdzaniem dostawców, zarządzaniem kryzysowym i niezgodnościami.

Wielu producentów OEM z branży motoryzacyjnej wymaga od swoich dostawców kaskadowania specyficznych wymagań klienta w całym łańcuchu dostaw od poziomu 1, 2, 3, 4… do poziomu N. Idea Zapewnienia jakości dostawców polega na tym, że dostawca zapewnia jakość produktu przed wysłaniem go do klienta. Jeśli dostawca jest poziomem 2, klient jest poziomem 1 i tak dalej. Oznacza to, że dostawca ma wytworzyć produkt zgodnie z wymaganymi specyfikacjami projektowymi i na właściwym poziomie jakości.

Kontrola jakości opiera się na kolejnym etapie procesu, polegającym na wychwyceniu wszelkich problemów i przekazaniu informacji zwrotnej twórcy problemu. Zapewnienie jakości zatrzymuje problem na etapie produkcji.

Zapewnienie jakości dostawców a zarządzanie problemami

W kontekście zapewnienia jakości dostawcy – zarządzanie problemami to wątpliwości stwierdzone przez osobę podczas kontroli towarów, procesu produkcyjnego, wydania towarów, transportu, serwisu i gwarancji.

Specjaliści ds. zapewnienia jakości dostawcy (inspektorzy, koordynatorzy, technicy i inżynierowie) rozwiązują problemy zgłaszane w związku z zakupionymi częściami wyprodukowanymi przez dostawcę. Zwykle zbierają informacje dotyczące definicji problemu od producenta. Ustalają prawdopodobną odpowiedzialność, tj. wadę produkcyjną spowodowaną przez dostawcę. Rozpoczynają działania korygujące – działania zapobiegawcze (CAPA), aby zapewnić zapobieganie ponownemu wystąpieniu problemu.

Zapewnienie jakości dostawców a rozwój nowych produktów

Rozwój nowego produktu w kontekście tego artykułu opiera się na zaawansowanym planowaniu jakości produktu APQP wg AIAG.

Inżynierowie zapewniania jakości dostawców zazwyczaj angażują się w rozwój nowego produktu, gdy projekt uzyskał weryfikację koncepcji i jest gotowy do stanu „Off -Tool”.

Przykład:

Nakładka na klamkę drzwi w Proof of Concept została wydrukowana w 3D. Ale część Off-Tool jest wykonywana z formy wtryskowej w miejscu produkcji.

Inżynier ds. zapewnienia jakości dostawcy będzie współpracował z dostawcą w celu doprowadzenia produktu do stanu nadającego się do sprzedaży.

Zapewnienie jakości dostawców a zatwierdzenie części produkcyjnej

Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP) to kolejne kluczowe narzędzie jakości tzw. core tools ważne we współpracy z dostawcą. Jest to zestaw działań wykorzystywanych do gromadzenia obiektywnych dowodów w trakcie opracowywania produktu, w miarę jak produkt dojrzewa do stanu nadającego się do sprzedaży (poza narzędziem/poza procesem).

PPAP składa się z około 18 elementów, które zależą od konkretnych wymagań klienta dotyczących przedłożenia. Poniżej przedstawiono ich listę:

 • Design record.
 • Engineering Change Documents.
 • Customer Engineering Approval.
 • Design FMEA.
 • Process Flow Diagrams.
 • Process FMEA.
 • Control Plan.
 • Measurement System Analysis.
 • Kontrola wymiarowa.
 • Wyniki testów materiałowych i funkcjonalnych.
 • Initial Process Studies.
 • Dokumentacja kwalifikacji laboratorium
 • Appearance Approval Report.
 • Sample Product.
 • Master Sample.
 • Checking Aids.
 • Zapisy spełnienia specyficznych wymagań klienta.
 • Part Submission Warrant.

Uwaga: Każdy klient może mieć własne wymagania i wyjątki od wymagań PPAP.

Zapewnienie jakości dostawców w IATF 16949

Działania w zakresie zapewnienia jakości dostawców są powiązane ze standardem IATF 16949 dotyczącym systemu zarządzania jakością w motoryzacji. Właściwie koncepcja ta zawiera wiele wymagań zebranych w rozdziale 8.4 zatytułowanym „Kontrola procesów, produktów i usług dostarczanych z zewnętrz”.

W tym artykule odnieśliśmy się do zaawansowanego planowania jakości produktu (APQP), pozyskiwanie i zatwierdzanie dostawców, zarządzanie kryzysowego i niezgodnościami. W tym kontekście podkreślimy obowiązujące wymagania również poza rozdziałem 8.4 (niektóre z nich są odnoszą się do ISO 9001 jako punkt wyjścia):

8.3.2.1 Planowanie projektowania i rozwoju – uzupełnienie

Podczas planowania projektowania i rozwoju organizacja powinna zapewnić udział wszystkich zainteresowanych stron, łącznie z łańcuchem dostaw, o ile ma to zastosowanie. Przykłady zastosowania powyższego interdyscyplinarnego podejścia obejmują (…) zarządzanie projektem (np. APQP lub VDA RGA) (…).

8.3.4.4 Proces zatwierdzania produktu

(…) Organizacja powinna zatwierdzać produkty i usługi dostarczane  z zewnątrz zgodnie z normą ISO 9001 rozdział 8.4.3 jeszcze przed przedłożeniem klientowi swojego zatwierdzenia danej części. (…).

8.4 Kontrola procesów, produktów i usług dostarczanych z zewnętrz

Niezwykle ważny rozdział! Wszystkie sekcje, począwszy od punktu 8.4.1 ISO 9001 do 8.4.3.1 w IATF 16949, mają zastosowanie do koncepcji Supplier Quality Assurance. Połóżmy nacisk na wymagania:

8.4.1 Postanowienia ogólne

Organizacja powinna zapewnić, aby procesy, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz były zgodne z wymaganiami. Organizacja powinna określić nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, wyrobami i usługami, jeżeli:

a) wyroby i usługi od zewnętrznych dostawców są przeznaczone do włączenia do własnych wyrobów i usług organizacji;

b) wyroby i usługi są dostarczane bezpośrednio do klienta(-ów) przez zewnętrznych dostawców w imieniu organizacji;

c) proces lub jego część jest dostarczana przez zewnętrznego dostawcę w wyniku decyzji organizacji.

Organizacja powinna określić i stosować kryteria oceny, wyboru, monitorowania efektów działania, ponownej oceny zewnętrznych dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania procesów lub wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami. Organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje dotyczące tych działań i wszelkich innych działań wynikających z oceny.

8.5.6.1 Nadzór nad zmianami – uzupełnienie

Organizacja powinna posiadać udokumentowany proces nadzorowania i reagowania na zmiany wpływające na realizację wyrobu. Skutki wszystkich zmian, w tym zmian wprowadzanych przez (…) dostawców, powinny być ocenione.

8.6.4 Weryfikacja i akceptacja zgodności wyrobów i usług dostarczonych przez dostawców zewnętrznych

Organizacja powinna posiadać proces zapewnienia jakości procesów, wyrobów oraz usług dostarczanych przez dostawców zewnętrznych, wykorzystując jedną lub więcej z poniższych metod:

 1. uzyskiwanie i ocena danych statystycznych dostarczanych organizacji przez dostawcę;
 2. kontrola i/lub badanie dostaw, takich jak pobieranie prób w oparciu o wyniki;
 3. oceny lub audyty drugiej lub trzeciej strony przeprowadzane w lokalizacji dostawcy w powiązaniu z zapisami dotyczącymi akceptowalnego poziomu zgodności dostarczonego wyrobu z wymaganiami;
 4. ocena części wykonywana przez wyznaczone laboratorium;
 5. inna metoda uzgodniona z klientem.

8.6.5 Zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi

Przed zwolnieniem wyrobów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych do procesu produkcyjnego, organizacja powinna potwierdzić i być w stanie dostarczyć dowody, że procesy, wyroby oraz usługi dostarczane przez dostawców zewnętrznych są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub innymi wymaganiami, obowiązującymi w krajach ich wytwarzania oraz krajach przeznaczenia, jeżeli kraje te zostały określone przez klienta (jeżeli informacja ta została przekazana organizacji).

9.3.2 Dane wejściowe do przeglądu zarządzania

Przegląd zarządzania powinien być zaplanowany i przeprowadzony z uwzględnieniem: (…) informacji dotyczących funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania jakością, w tym o trendach w zakresie (…) działalności zewnętrznych dostawców;

10.2 Niezgodność i działania korygujące

Każda niezgodność, która jest również powiązana z zapewnieniem jakości u dostawcy, ma znaczenie dla tych wymagań normy ISO 9001:

10.2.1 W sytuacji wystąpienia niezgodności (…) organizacja powinna:

 1. zareagować na niezgodność (…)
 2. ocenić potrzebę działań eliminujących przyczynę (przyczyny) niezgodności, w celu uniknięcia jej ponownego wystąpienia w tym samym lub innym miejscu (…)
 3. wdrożyć wszelkie niezbędne działania;
 4. dokonać przeglądu skuteczności podjętych działań korygujących;
 5. aktualizować ryzyka i szanse określone podczas planowania, jeżeli to konieczne;
 6. wprowadzić zmiany w systemie zarządzania jakością, jeśli są konieczne.

Podsumujmy

Około 70% materiałów w samochodzie, czyli komponentów składających się na końcowy montaż, jest wytwarzanych przez dostawców. Wyraźnie widać, że koncepcja zapewnienia jakości dostawców jest kluczowa w branży motoryzacyjnej. Zapewnienie jakości dostawcy to partnerstwo działające na rzecz bezpiecznych produktów, zgodnych z obowiązującymi przepisami i poprawiających końcowe doświadczenie użytkownika końcowego w celu utrzymania lojalności i wizerunku marki.

Ten artykuł jest wyrazem uznania dla wszystkich osób pracujących na wymagającym stanowisku zapewnienia jakości dostawców w ich zaangażowanie w zapewnianie jakości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na szkolenie ISO 9001 oraz IATF 16949 organizowane przez Qualitywise. W szczegółach poznasz wszystkie wymagania dla systemu zarządzania jakoscią. Zapytaj o najbliższy termin.

Szkolenia zarządzanie jakością, Qualitywise.pl

Jeśli artykuł Cię zainteresował, zapisz się do newslettera!

Dziękujemy za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

Christopher Scott

PS. Dołącz do grupy na Facebooku, w której możesz zadawać pytania i uzyskać pomoc w kwestiach zarządzania jakością: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

APQP AIAG, wydanie 3, 2024

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.