Qualitywise.pl, Agata Lewkowska, specyficzne wymagania klienta, IATF 16949, SZJ

Motoryzacja jest wymagającą branżą: należy zapewnić „wysoką” jakość produktów przy ich terminowej dostawie będąc ukierunkowanym na ciągłe doskonalenie oraz minimalizację błędów i strat w całym łańcuchu dostaw. Wszystko po to, by zapewnić wysoką konkurencyjność. Dlatego, by móc sprostać wymaganiom, producenci samochodów wymagają od swoich dostawców spełnienia wymagań standardu IATF 16949. Ale czy to koniec wymagań? Porozmawiajmy o specyficznych wymaganiacg klienta…

Specyficzne wymagania klienta – co to jest?

Przede wszystkim zacznijmy, że standard IATF 16949 został opracowany przez organizację International Automotive Task Force (IATF) zrzeszającą producentów oryginalnego wyposażenia, zwanych producentami OEM (ang. Original Equipment Manufacturer).

 W grupie tej znajdują się następujący producenci samochodów:

 • BMW Group,
 • Daimler AG,
 • Volkswagen AG,
 • Groupe Renault,
 • Stellantis (ex FCA),
 • Stellantis (ex PSA), 
 • Ford Motor Company,
 • General Motors,
 • Jaguar Land Rover (JLR) Limited,
 • Geely Group,
 • Iveco.

Co to zatem są specyficzne wymagania klienta, czyli tzw. CSRy (ang. Customer Specific Requirements)?

Są to interpretacje lub wymagania uzupełniające, związane z konkretnym fragmentem standardu IATF 16949 dotyczącego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Jeśli zatem mamy jakieś inne wymagania klienta, które nie odpowiadają wymaganiom zawartym w standardzie IATF 16949, mówimy wówczas o „wymaganiach klienta” (ang. Customer Requirement) np. wymagania zawarte w umowie logistycznej.

IATF 16949:2016 punkt 4.3.2: Specyficzne wymagania klienta

Wymagania tego punktu jasno mówią, że organizacja powinna ocenić i włączyć Specyficzne wymagania klienta w zakres systemu zarządzania jakością organizacji.

Oznacza to, że oceniamy czy jesteśmy zdolni spełnić wymagania, czy są one dla nas aplikowalne lub ekonomicznie uzasadnione. Pamiętajmy, że OEM mają prawo aktualizować CSRy, co może powodować, że dla już biegnących projektów nie da się zastosować wszystkiego. Wtedy także należy mieć na uwadze, czy nasze umowy z klientem wskazują na Specyficzne wymagania klienta obowiązujące w ostatnim wydaniu, czy przywołują te z konkretnej daty wydania.

Obowiązkowo należy także włączyć Specyficzne wymagania klienta w zakres systemu zarządzania jakością. Oznacza to, że trzeba zidentyfikować, gdzie np. w jakich procesach powinniśmy je spełnić.

Pamiętajmy tu o wymaganiu 7.5.1.1.d), który mówi, że w Księdze jakości powinien być zawarty dokument (np. matryca) wskazujący umiejscowienie specyficznych wymagań klienta w systemie zarządzania jakością.

Specyficzne wymagania klienta a audyt

IATF 16949 w punkcie 9.2.2.2 wymaga, aby podczas audytów organizacja powinna uwzględnić specyficzne wymagania klientów dotyczące systemu zarządzania jakością w celu weryfikacji ich skutecznego wdrożenia.

CSR należy brać pod uwagę podczas audytu procesów systemu zarządzania jakością, koncentrując się na wszystkich klientach będących członkami IATF. Niemniej jednak CSRy klientów (bo takie tez mogą być), którzy nie są członkami IATF także podlegają audytowaniu, choć w przypadku audytu trzeciej strony IATF nie będą one miały priorytetu. Proces audytu wewnętrznego organizacja musi zapewnić próbkowanie CSR w celu weryfikacji ich skutecznego wdrożenia.

Pobierz formularz do zarządzania CSRami!

Zachęcam do pobrania formularza do zarządzania CSRami, który dla Ciebie przygotowałam. Możesz go wykorzystywać w swojej pracy dowolnie go edytując.

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci jakoś pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.