Polityka jakości – jak ją napisać?

Polityka jakości – jak ją napisać?

Polityka jakości to najważniejszy dokument w systemie zarządzania jakością każdej organizacji.  Organizacje certyfikujące swoje systemy zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami ISO 9001…

Rozwiązywanie problemów (Problem solving)

Rozwiązywanie problemów (Problem solving)

Utrzymywanie wysokich standardów jakości opartych na standardzie IATF 16949 zapewnia spójność i doskonałość w procesach produkcji samochodowej. W ramach tego standardu, punkt 10.2.3…

Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA

Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA

Analiza przyczyn i skutków błędów (FMEA) jest potężnym narzędziem wykorzystywanym przez przemysł na całym świecie do identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka rozumianego jako…

Łańcuch błędu w FMEA

Łańcuch błędu w FMEA

Łańcuch błędu pojawia się w kontekście zarządzania ryzykiem. O zarządzaniu ryzykiem można mówić tylko wtedy, gdy zostanie ono skwantyfikowane. W zależności od rodzaju…

FMEA w IATF 16949:2016

FMEA w IATF 16949:2016

Zarządzanie ryzykiem dzięki nowelizacji ISO 9001 w 2015 roku stało się elementem kultury organizacyjnej. Oznacza to w praktyce m.in. jego przełożenie na cele…