SZKOLENIA
Ja nauczam. Ty się uczysz.

Najczęściej przeprowadzam szkolenia zamknięte, czyli organizowane dla grupy pracowników z jednej firmy. Szkolenie zamknięte prowadzone jest w oparciu o program dopasowany do potrzeb i specyfiki organizacji. Z tego względu szkolenie poprzedza telefoniczna konsultacja, aby zapoznać się szczegółowo z oczekiwaniami Klienta. Na tej podstawie zostaje przygotowany program i czas trwania szkolenia, zagadnienia merytoryczne jak również stosunek zajęć praktycznych i teoretycznych.

Uzupełnieniem szkolenia mogą być konsultacje, podczas których wspólnie pracujemy nad praktycznym wdrożeniem zakresu merytorycznego szkolenia, analizujemy bieżące wyzwania i proponujemy rozwiązania optymalne dla rozwoju firmy.

Zakres prowadzonych szkoleń:

Prowadzę także wykłady z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości na uczelniach wyższych.

Jeśli jesteś zainteresowany inną tematyką szkolenia, skontaktuj się ze mną!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Firma Qualitywise została wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00296/2022 co oznacza, że pracodawca może starać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach KFS.

Kiedy można starać się o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika. Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu) i chcesz zrealizować wybrane szkolenie w ramach rozwoju zawodowego w swojej branży.

Wartość dofinansowania

Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika. Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu) i chcesz zrealizować wybrane szkolenie w ramach rozwoju zawodowego w swojej branży.

Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia w Qualitywise?

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Masz pytania?

Z przyjemnością poznam Twoje potrzeby.
Razem zastanowimy się, jak mogę Ci pomóc.

dr inż. Agata Lewkowska
tel. +48 603 880 578
agata.lewkowska@qualitywise.pl