Homologacja

OPIS SZKOLENIA

 Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z istotą i zasadami obowiązującymi w procesie homologacji.
 • Nabycie umiejętności rozpoznania wymagań prawnych regulujących sprawy związane z homologacją.

 

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z części wykładowo-praktycznej, gdzie omówione będą różnorodne tematy, między innymi:

 • podstawowe pojęcia i definicje (rodzaje homologacji Typu/ cało-pojazdowa),
 • wymogi dotyczące producenta,
 • podstawa prawna: omówienie obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących homologacji w tym wymagań UE lub ONZ,
 • proces homologacji: wyjaśnienie kroków i procedur, które należy przejść w celu uzyskania homologacji, w tym składanie dokumentów, testowania produktu, inspekcje, rola jednostki homologacyjnej w procesie,
 • wskazanie uprawnionych podmiotów uczestniczących w homologacji: dostępne jednostki homologacyjne (działające w Polsce – gdzie sprawdzić, jakie ośrodki są uprawnione do wykonania danych badań; wskazanie możliwości homologowania w innych krajach UE (przykłady),
 • wymagania techniczne: omówienie przykładowego Regulaminu (opcjonalnie w przypadku szkolenia zamkniętego omówienie danego Regulaminu/Rozporządzenia związanego z produktem organizacji) i standardów,
 • dokumentacja: omówienie niezbędnych dokumentów dołączanych do wniosku o homologację, raporty z badań, dokumentacja procesowa – jak wypełniać, gdzie znaleźć formularze,
 • oznaczenie homologacji: jak je nadać, gdzie znaleźć wytyczne wynikające z obowiązku znalezienia się oznaczenia homologacji na homologowanym produkcie,
 • kontrola jakości: wyjaśnienie znaczenia wdrożenia i prowadzenia systemów kontroli jakości w procesie homologacji, aby zapewnić zgodność z wymaganiami; audyty CoP (zgodności produkcji),
 • rozszerzenie homologacji (ZMIANA W PRODUKCIE): na czym polega rozszerzenie homologacji , kiedy można o nią wystąpić, jakie dokumenty należy przedłożyć, kiedy i na jakim etapie wprowadzenia zmian w produkcie,
 • studium przypadku: praktyczne zadania,
 • podsumowanie: zebranie najważniejszych informacji w pigułce.

 

Korzyści dla organizacji:

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 • jak zidentyfikować akty prawne regulujące sprawy związane z homologacją w Polsce i w wybranych rejonach świata,
 • jak przeprowadzić proces homologacji,
 • jak wypełniać poprawnie wniosek homologacyjny.

 

Adresaci:

Producenci i dystrybutorzy pojazdów oraz ich wyposażenia lub części.

W szczególności zapraszamy na szkolenie producentów baterii.

 

Metodyka

Uczestnicy będą mieli także okazję do praktycznego ćwiczenia pewnych zagadnień, na przykład wypełniania formularzy podczas warsztatów.

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień x 7 godzin

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Cena i termin szkolenia:

Ze względu na różny proces homologacji ze względu na produkt, szkolenie to jest oferowane tylko w formie zamkniętej tj. dedykowanej dla konkretnej organizacji. W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

W ramach szkolenia otrzymają Państwo możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu.

Pobierz opis szkolenia.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu.