Core tools – przegląd najistotniejszych wymagań dla audytorów wewnętrznych według AIAG

OPIS SZKOLENIA

 

Cel szkolenia:

 • Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP w kontekście efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej.

 

Program szkolenia:

 1. Zaawansowanie planowanie jakości produktu (APQP):
 • omówienie faz prowadzenia projektu,
 • dokumentacja wymagania w poszczególnych fazach projektu,
 • wymagania dla planu kontroli,
 • powiązanie schematu przepływu procesu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy.
 1. Analiza potencjalnych wad i ich przyczyn (FMEA):
 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje,
 • formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym, rozróżnienie między detekcją a prewencją,
 • identyfikacja charakterystyk specjalnych w PFMEA,
 • omówienie Znaczenia – Severity, Występowalności – Occurrence, Wykrywalności – Detection oraz RPN – Risk Priority Number,
 • działania doskonalące i strategie oceny ryzyka: RPN, SOD, SO, SD.
 1. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC):
 • podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC),
 • podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe,
 • zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk,
 • interpretacja wskaźników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 1. Analiza systemu pomiarowego (MSA):
 • wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania,
 • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej,
 • Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej,
 1. Zatwierdzenie części (PPAP):
 • przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości,
 • kiedy należy przedłożyć PPAP,
 • poziomy przedłożenie do klienta,
 • nadanie statusu PPAP przez klienta.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik dowie się:

 • Jakie elementy kluczowych metod jakości wg wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP powinny być realizowane przez audytowaną organizację.
 • Jak potwierdzić zgodność w dokumentacji procesowej dla FCh (schematu przepływu procesu) – FMEA – Planu kontroli.
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w stosowaniu APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP.
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.
 • Jak interpretować prezentowane dowody audytowe jak np. wskaźniki MSA, czy karty kontrolne SPC.

 

Adresaci:

 • auditorzy wewnętrzni IATF 16949,
 • audytorzy dostawców,
 • pracownicy działu jakości,
 • osoby chcące odświeżyć sobie podstawowe wiadomości nt. core tools.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:

 • certyfikat uczestnictwa w języku angielskim
 • konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas szkoleń.

 

Termin najbliższego szkolenia otwartego znajdziesz tutaj.

Pobierz opis szkolenia tutaj.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu.

 

Powiązane artykuły:

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne?