Wymagania dla audytorów
na podstawie ISO 19011:2018

OPIS SZKOLENIA

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wymaganiami dla audytowania wynikającymi z zasad Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania programem auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011:2018.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy, jak przeprowadzać audity wg wytycznych ISO 19011:2018.

 

Program szkolenia:

 • Omówienie wymagań dla audytowania wynikających z normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016.
 • Audyty i audytowanie wg wymagań IATF 16949:2016. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
 • Audyty i audytowanie wg wymagań ISO 19011:
  • Zasady audytowania.
  • Zarządzanie programem audytów: częstość, kryteria, zakres auditu, metody audytowania, wybór i kwalifikacje auditorów.
  • Przeprowadzenie auditu: przygotowanie, techniki audytowania, ustalanie niezgodności, dokumentowanie auditów, raportowanie.
 • Kompetencje auditorów.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są wymagania IATF 16949:2016 dla audytorów i audytowania,
 • Jak planować i zarządzać programem auditów wewnętrznych,
 • Jak przeprowadzać audyt od przygotowań po jego zamknięcie,
 • Jakie sporządzać dokumenty audytowe.

 

Adresaci:

 • szkolenie zalecane jest w szczególności dla osób, które posiadają już znajomość normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016 i które chciałyby podnieść swoje kompetencje na audytora w branży motoryzacyjnej,
 • szkolenie zalecane jest także dla osób, które posiadają wiedzę o innych systemach zarządzania np. środowisko, które podlega audytowaniu,
 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • Auditorzy wewnętrzni,
 • Audytorzy dostawców,
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości.

 

Ćwiczenia:

 • Opracowanie programu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Jak przeprowadzić spotkanie otwierające i zamykające audyt?
 • Jak stworzyć raport z audytu?
 • Jak zapisać niezgodność audytową w trzech krokach?
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień x 7 godzin

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:

 • certyfikat uczestnictwa w języku angielskim
 • konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas szkoleń.

 

Termin najbliższego szkolenia otwartego znajdziesz tutaj.

Pobierz opis szkolenia tutaj.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu.

 

Powiązane artykuły:

Audyt – nie szukaj niezgodności!