Audytor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej

 OPIS SZKOLENIA

 

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wymaganiami dla Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016 z elementami normy ISO 9001:2015.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania programem auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011:2018.
 • Przekazanie praktycznej wiedzy, jak przeprowadzać audity wg wytycznych ISO 19011:2018.

 

Program szkolenia:

 • Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój.
 • Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.
 • Charakterystyka ogólna wymagań IATF 16949.
 • Omówienie zakresu merytorycznego normy ISO 9001:2015 i standardu IATF 16949:2016.
 • Specyficzne wymagania Klienta.
 • Audyty i audytowanie wg wymagań IATF 16949:2016. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
 • Audyty i audytowanie wg wymagań ISO 19011:
  • Planowanie programu auditów: częstość, kryteria, zakres auditu, metody audytowania, wybór i kwalifikacje auditorów.
  • Organizacja i przeprowadzanie auditu: przygotowanie, techniki audytowania, ustalanie niezgodności, dokumentowanie auditów, raportowanie.
  • Działania poauditowe.
 • Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji i wymagane dla audytorów (FMEA, PPAP, APQP, MSA, SPC).

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są wymagania IATF 16949:2016 dla audytorów i audytowania,
 • Jak interpretować wybrane punkty normy,
 • Jak planować i zarządzać programem auditów wewnętrznych,
 • Jak przeprowadzać audyt od przygotowań po jego zamknięcie,
 • Jakie sporządzać dokumenty audytowe.

 

Adresaci:

 • Auditorzy wewnętrzni oraz kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • Audytorzy dostawców,
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości.

 

Ćwiczenia:

 • Opracowanie programu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Ocena spełnienia wymagań w sytuacjach audytowych (symulacje zdarzeń audytowych).
 • Jak przeprowadzić spotkanie otwierające i zamykające audyt?
 • Jak stworzyć raport z audytu?
 • Jak zapisać niezgodność audytową w trzech krokach?
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 3 dni x 7 godzin

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:

 • certyfikat uczestnictwa w języku angielskim
 • konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas szkoleń.

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

 

Termin najbliższego szkolenia znajdziesz tutaj.

Pobierz opis szkolenia tutaj.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu.

 

Powiązane artykuły:

Audyt – nie szukaj niezgodności!