EFFECTIVE PROBLEM SOLVING: CQI-20

OPIS SZKOLENIA 

Cel szkolenia

 • Przekazanie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metody i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością
 • Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów według 8 dyscyplin
 • Zapoznanie się z narzędziami pozwalającymi zidentyfikować przyczyny źródłowe i na generowanie skutecznych rozwiązań
 • Ustalenie ról w organizacji w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 • Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów

Program szkolenia:

 • Rozwiązywanie problemów a cykl PDCA i zapobieganie problemom
 • Odpowiedzialność w organizacji w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 • Planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów
 • Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu według 8 dyscyplin:
  • Identyfikacja problemu, Proces korekty, Analiza rodzaju wady, Analiza przyczyny źródłowej, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze
 • Właściwa aplikacja narzędzi z wykorzystaniem matrycy rozwiązywania problemów
 • Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów
 • Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania
  • problemu 
  • korekty
  • wady
  • przyczyny źródłowej
  • działań korygujących
  • działań zapobiegawczych
 • Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke/ Error-Proofing, Mistake-Proofing

Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problemów
 • Analiza Is/Is NOT
 • Metoda 5 Why
 • Diagram Ishikawy

Efekty kształcenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się o podstawowych narzędziach rozwiązywania problemów
 • Jak realizować metody 5 Why, Diagram Ishikawy,
 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących
 • Jak wykorzystywać doświadczenia z rozwiązywania problemów do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned)

Adresaci:

 • Właściciele projektów
 • Pracownicy odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów jakościowych w organizacji
 • Zespół interdyscyplinarny odpowiedzialny za wdrożenie nowego projektu w organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie)

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:

 • certyfikat uczestnictwa w języku angielskim
 • konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas szkoleń.

 

Opis szkolenia możesz pobrać tutaj.

Termin najbliższego szkolenia znajdziesz tutaj.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszam do kontaktu.