SPC-MSA według AIAG

OPIS SZKOLENIA

 

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie kontekstu statystycznego sterowania procesem SPC i analizy systemów pomiarowych zawartego w wymaganiach systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015 oraz IATF 16949.
 • Prezentacja zasad statystycznego sterowania procesem (SPC) i analizy systemów pomiarowych MSA zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC i MSA.

 

Program szkolenia:

 • Wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015 oraz IATF 169491 dotyczące statystycznej kontroli procesów oraz analizy systemów pomiarowych.

SPC:

 • Statystyczne narzędzia jakości – norma IS0/TR 10017.
 • Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności).
 • Źródła zmienności.
 • Przyczyny przypadkowe i systematyczne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Statystyczny opis zmienności – wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład danych.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk).
 • Karty kontrolne procesu Shewharta.
 • Ogólne zasady funkcjonowania kart kontrolnych Shewharta (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych – karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu.
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej: frakcji jednostek niezgodnych p, liczby jednostek niezgodnych np, liczby niezgodności c, liczby niezgodności na jednostkę u.
 • Przykłady, ćwiczenia.

 MSA:

 • Pomiar, błąd/niepewność pomiaru, system pomiarowy, proces pomiarowy.
 • Zmienność w przypadku procesu pomiarowego od przyrządu pomiarowego (EV), od operatora (AV), od procesu tj. od części-do-części (PV), zmienność całkowita (TV).
 • Objaśnienie pojęć: precyzja, dokładność, rozdzielczość.
 • Zdolność systemów pomiarowych wg procedury 1, wyznaczanie i interpretacja współczynników Cg, Cgk.
 • Metody oceny systemu pomiarowego z wpływem operatora i przyrządu – procedura 2: metoda rozstępu R, metodą średniej i rozstępu ARM, metoda analizy wariancji (ANOVA).
 • Metody oceny systemu pomiarowego bez wpływu operatora – procedura 3.
 • Ocena zdolności systemów pomiarowych w przypadku oceny alternatywnej: Metoda detekcji sygnałów, Metoda Cross Table Method: operator/operator, operator/wzorzec – wyznaczanie i interpretacja współczynnika kappa Cohena.
 • Przykłady, ćwiczenia.

 

Efekty kształcenia:

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

 • Jakie są wymagania systemu zarządzania jakością w odniesieniu do metod SPC i MSA.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC i MSA dla organizacji.
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.
 • Jak należy „się przygotować” do stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych – co to jest niepewność pomiarów w MSA.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC i MSA – dobór odpowiednich narzędzi, zasady wyznaczania i interpretacji.

 

Adresaci:

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC i MSA w przedsiębiorstwie,
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, technolodzy,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemów pomiarowych.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

 Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:

 • certyfikat uczestnictwa w języku angielskim
 • konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas szkoleń.

 

Pobierz opis szkolenia tutaj.

Termin najbliższego szkolenia otwartego znajdziesz tutaj.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu.

 

Powiązane artykuły:

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne?