FMEA według AIAG-VDA

OPIS SZKOLENIA

 

Cel szkolenia:

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz FMEA wg wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania FMEA.
 • Poznanie strategii pracy z ryzykami na podstawie ich priorytetyzacji.

 

Program szkolenia:

 • Omówienie założeń nowego podejścia do analizy ryzyka
 • Cel i zakres FMEA
 • Rola i skład zespołu
 • 5T – intent, team, time, tasks, tool,
 • DFMEA / PFMEA analiza wg 7 kroków
  • planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),
  • analiza struktury,
  • analiza funkcji,
  • analiza wad,
  • analiza ryzyka,
  • optymalizacja (redukcja ryzyka),
  • dokumentowanie wyników
 • Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad).
 • Narzędzia wspomagające analizę struktury, funkcji i wad: diagram B, diagram P
 • Dokumentowanie FMEA: prezentacja graficzna oraz widoki raportu FMEA dla oprogramowania
 • Omówienie tabeli oceny oraz priorytetyzacji działań AP
 • Danej wejściowe do Planu Kontroli

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu FMEA.
 • Jakie są oczekiwane zasoby na realizację FMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.
 • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
 • Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
 • Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
 • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
 • W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, SPC, TRIZ, „mistake/error proofing”).
 • Jakie informacje z PFMEA przechodzą do planów kontroli.

 

Metodyka:

Szkolenie jest wprowadzeniem w samą metodykę. Jednak w rzeczywistości jest on prowadzony jako warsztat, ponieważ uczestnicy podczas całego szkolenia pracują nad własnym FMEA. Warsztat ma formę pracy zespołowej – w zakresie uzgodnionym z grupą. Podsumowując wyniki prowadzony jest wspólny przegląd wyników zadań realizowanych przez poszczególne zespoły.

 

Adresaci:

 • Moderatorzy oraz członkowie zespołów FMEA.
 • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
 • Inżynierowie jakości, Inżynierowie procesu.
 • Osoby realizujące audity jakości u dostawców oraz auditorzy wewnętrzni.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 2 dni x 7 godzin

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o elementy tj.:

 • certyfikat uczestnictwa w języku angielskim
 • konsultacje poszkoleniowe w formie usług doradczych, szkoleń na poziomie zaawansowanym, wsparcia projektów wdrożeniowych i metod adresowanych podczas szkoleń.

Cena szkolenia: W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres: agata.lewkowska@qualitywise.pl

 

Pobierz opis szkolenia tutaj.

Termin najbliższego szkolenia znajdziesz tutaj.

Regulamin szkoleń oraz formularze zgłoszenia znajdziesz tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, innych terminów szkoleń lub dedykowanej oferty szkoleniowej dla Twojej firmy zapraszamy do kontaktu.

 

Powiązane artykuły:

Kluczowe metody jakości – czemu są tak ważne?

FMEA w IATF 16949:2016