Gemba walk, Qualitywise.pl

Po pierwsze, większość ludzi nie wie, co oznacza spacer po Gemba tzw Gemba walk, chyba że pracowałeś w japońskiej firmie produkcyjnej. Gemba… lub Gembutsu po japońsku zasadniczo oznacza „prawdziwe miejsce”.

Gemba walk to interdyscyplinarne działanie, podczas którego zespół ludzi obserwuje ogólne funkcjonowanie fabryki, miejsca pracy, linie produkcyjne itd.

Celem tego działania jest sprawdzenie, gdzie występują operacje nieprzynoszące wartości dodanej, odstępstwa od standardowych operacji i gdzie można jeszcze ulepszyć procesy.

Dlaczego powinniśmy wybrać się na Gemba walk?

Czy chcesz poprawić swoje zyski, efektywność operacyjną, wizerunek marki lub jakość produktu? Gemba Walk ma na celu znalezienie problemów, stworzenie planów ulepszeń i utrzymanie najlepszych praktyk.

Kto powinien znaleźć się w zespole Gemba Walk?

W kontekście zapewnienia jakości i wytwarzania produktów; dobrym punktem wyjścia byłoby uwzględnienie stanowisk kierowniczych, takich jak:

  • Produkcja
  • Inżynieria produkcji
  • Jakość
  • Logistyka
  • Zapewnienie jakości dostawcy.

Każdy członek ma inne doświadczenia, umiejętności i wiedzę specjalistyczną, które mogą stworzyć wspaniałą synergię. Działanie pozwala menedżerom lepiej zrozumieć miejsce pracy na poziomie operacyjnym.

Jak odbyć Gemba Walk?

Gemba Walk może być długim i nieefektywnym procesem, jeśli nie zostanie odpowiednio zorganizowany. W tej części omawiamy kluczowe etapy prowadzenia działania w celu zapewnienia efektywności, spójności, a przede wszystkim odpowiedzialności.

Kroki są następujące:

Gemba, Qualitywise.pl

Podczas Gemba Walk niezwykle ważne jest zachowanie bezstronnego stanowiska i nie zrzucanie winy na innych. Jeśli istnieją obszary wymagające poprawy, właściciel procesu musi zaakceptować informację zwrotną od zespołu interdyscyplinarnego.

Kiedy koncentrujemy się na codziennych sprawach, łatwo popaść w samozadowolenie i przegapić możliwości poprawy.

1. Przygotuj zespół Gemba Walk

Członkowie zespołu, którzy wezmą udział w Gemba Walk, muszą zrozumieć jego zakres i powód, dla którego należy go przeprowadzić.

Wiedząc o tym, korzyściami można podzielić się z zespołem i nadać większe poczucie celu działaniom doskonalącym.

Omówienie z wyprzedzeniem spaceru po Gemba pomaga w nawiązaniu otwartego dialogu i zachęca do aktywnego uczestnictwa.

2. Miej plan

Spacery po Gemba nie są tożsame z Management by Walking Around (MBWA). To służy poprawie określonego KPI lub problemu.

Podczas Gemba Walk Zespół Liderów będzie zadawał konkretne pytania związane z obserwowanym procesem. Typowe pytania mogą obejmować między innymi:

  • Kto wykonuje operacje?
  • Jakie są użyte komponenty/materiały?
  • Jak wykonujesz pracę?
  • Kiedy rozpoczynasz operację?
  • Skąd wiesz, co robić?

Jak widać, pytania skupiają się na zadaniu lub operacji. Są otwarte, aby zachęcić osobę pytaną do przemyślenia i wyjaśnienia.

3. Podążaj za strumieniem wartości

Podążanie za strumieniem wartości oznacza przejście od początku do końca procesu, obserwując operacje i interakcje pomiędzy osobami, działami i procesami. Gemba Walk by Value Stream pomaga zidentyfikować punkty krytyczne, które są podatne na obniżenie jakości. Można je zaobserwować i odkryć podstawowe problemy.

Świetnym sposobem na zwiększenie efektywności Gemba jest włączenie pracowników operacyjnych do zaproponowania obszarów poprawy. Spotykają się oni bowiem z problemami na co dzień i mogą je łatwo wskazać.

4. Przejrzyj proces

Zawsze skupiaj się na procesie, a nie na ludziach. Gemba Walk nie jest oceną wyników pracownika.

Jego celem jest:

Gemba walk, Qualitywise.pl

Przygotowanie pracowników pierwszej linii do Gemba Walk jest kluczem do zapewnienia, że rozumieją, że mają udzielać szczerych odpowiedzi. Należy umożliwić im także możliwość swobodnej wypowiedzi.

Wszelkie uwagi, które wskazują, że operacja nie została prawidłowo wykonana, wymagają od pracownika potwierdzenia i nieukrywania tego przed zespołem Gemba Walk.

5. Dokumentuj obserwacje

Podczas spaceru po Gemba może nastąpić lawina informacji, działań i rozmów, a udokumentowanie każdego elementu jest niezbędne do poprawy sukcesu.

Zalecamy rejestrowanie tych interakcji:

Długopis i papier, a także aparat wydają się oczywiste, aby móc rejestrować interakcje i obserwacje. Ale co z byciem otwartym?

Posiadanie otwartego umysłu oznacza podejście do Gemba Walk i zadawanie pytań bez żadnych uprzedzeń i założeń.

6. Zadawaj pytania

Uczestnikom procesu należy zadawać pytania.

5WHY zapewnia doskonale uporządkowane podejście do pytań i odpowiedzi podczas spaceru po Gemba.

Kto:
czy ludzie są zaangażowani w procesy, które obserwujesz?

kim są „klienci” procesu?

Co:
jest wejściami i wyjściami procesu?

przeszkody utrudniają przepływ lub wytwarzają straty?

Gdzie:
czy przestrzeń, w której wykonywana jest praca, jest zgodna z 5S?

jak zlokalizowane są niezbędne materiały i sprzęt?

czy zauważasz słabe punkty jakości?

Jak:
czy dane wejściowe procesu są dostępne w razie potrzeby?

zaobserwowano marnowanie czasu na czekanie?

czy produkt został złomowany lub przerobiony?

Dlaczego:
jaką wartość dodaje ta praca dla klienta?

7. Zmieniaj harmonogram spaceru po Gemba

Podczas spaceru po Gemba należy powstrzymać się od podawania sugestii i rozwiązań.

Wprowadzanie rozwiązań niemal natychmiast podważa zdolność jednostek do uczenia się i ćwiczenia samodzielnego rozwiązywania problemów.

Prowadzenie Gemba Walk o różnych porach, poranku, po południu, w różnych zmianach i dniach zapewni źródło zmienności obserwacji.

Jeśli czynność jest wykonywana tylko z tmi samymi osobami, o tej samej porze i dniu, w konsekwencji istnieje ryzyko zafałszowania danych.

8. Kontynuacja

Podziel się tym, czego nauczył się zespół Gemba Walk i przekaż pracownikom kolejne kroki.

Dzieląc się ustaleniami i działaniami z szerszą firmą, można rozpocząć pozytywne zaangażowanie i zmiany.

Zmiana jest pewna; Akceptacja, przyjęcie i wdrożenie jest niezbędne do ciągłego doskonalenia.

Gemba Walk powiązany z IATF 16949?

Gemba walk może pomóc w spełnieniu wymagań norm ISO 9001 i IATF 16949 (Uwaga: jest to bardzo subiektywna przykładowa lista wymagań!):

5.1.1 Ogólne
Najwyższe kierownictwo powinno wykazać się przywództwem i zaangażowaniem w odniesieniu do systemu zarządzania jakością poprzez: a) wzięcie odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania jakością

5.1.1.3 Właściciele procesów
(…) właściciele procesów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie procesami organizacji i powiązanymi wynikami.

6.1.2 Planowanie oparte na ryzykach i szansach
Organizacja powinna zaplanować (…) działania mające na celu zajęcie się tymi ryzykami i szansami oraz (…) ocenić skuteczność tych działań.

6.1.2.2 Działania zapobiegawcze
(…) e) Przegląd skuteczności podjętych działań zapobiegawczych

9.1.1 Wymagania ogólne (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena)
Organizacja powinna ocenić działanie i skuteczność systemu zarządzania jakością.

10.2.1 Reakcja na niezgodności
(…) d) należy dokonać przeglądu skuteczności wszelkich podjętych działań naprawczych

10.2.3 Rozwiązywanie problemów
(…) e) weryfikacja skuteczności wdrożonych działań naprawczych

10.3 Ciągłe doskonalenie
Organizacja powinna stale doskonalić przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania jakością.

Podsumujmy!

Spacer po Gembie to dla kierownictwa doskonały sposób na lepsze zrozumienie procesów napędzających biznes. Zachęca do wsparcia międzyfunkcyjnego w celu uwzględnienia ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach i buduje silne relacje z tymi, którzy wykonują pracę o wartości dodanej. Proaktywność jest w centrum tego działania i pomaga wprowadzać ulepszenia wcześniej niż w przypadku zgłaszania problemów w sposób reaktywny.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na szkolenie ISO 9001 oraz IATF 16949 organizowane przez Qualitywise, gdzie w szczegółach poznasz wszystkie wymagania dla systemu zarządzania jakością. Zapytaj o najbliższy termin lub inne interesujące cię szkolenie.

Szkolenia zarządzanie jakością, Qualitywise.pl

Jeśli artykuł Cię zainteresował, zapisz się do newslettera!

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Dołącz do grupy na Facebooku, w której możesz zadawać pytania i uzyskać pomoc w kwestiach zarządzania jakością: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.