CAPA działania, Qualitywise.pl

„CAPA”… termin ten jest często używany w sektorach medycznym, lotniczym i motoryzacyjnym i stanowi podstawowy element Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). CAPA jest akronimem od angielskich słów, które oznaczają „Działanie korygujące, działanie zapobiegawcze”. CAPA składa się z działań, które początkowo eliminują obawy lub niezgodności poprzez tymczasowe środki zaradcze, a na późniejszym etapie trwale poprzez zmiany w procesie i/lub projekcie. W tym artykule omówimy podstawy CAPA, przykłady z życia wzięte i kilka typowych błędów, które mogą uniemożliwić skuteczne działania CAPA.

CAPA – co to znaczy?

CAPA działania – kiedy się stosuje?

Kiedy pojawia się problem lub niepożądana sytuacja, CAPA jest używana, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu. W kontekście produkcji samochodów wątpliwości może zgłosić Klient końcowy (właściciel pojazdu), producent OEM (producent pojazdu) lub w ramach łańcucha dostaw (producent komponentów).

CAPA działania są stosowane na wszystkich etapach cyklu życia produktu, jeśli chodzi o APQP, fazy od 1 do 5.

Poniżej znajdują się przykłady sytuacji, które regularnie pojawiają się w branży motoryzacyjnej:

1. Przykład – wycofanie produktu z rynku, w przypadku którego kilka tysięcy pojazdów ma problem z bezpieczeństwem, taki jak zacinający się pedał przyspieszenia (Toyota, Tesla…).

2. Przykład – Reklamacja klienta w ramach gwarancji, dotycząca ekranu nawigacji, który działa sporadycznie (losowo się wyłącza).

3. Przykład – producent OEM wykrył problem z dopasowaniem kolorów (niedopasowanie koloru drzwi do klamki) w swoich pojazdach w końcowym punkcie kontroli przed wysyłką do klientów.

4. Przykład – Dostawca wyprodukował reflektory, które wymiarowo różnią się od specyfikacji rysunku technicznego.

Hierarchia CAPA

Zacznijmy od podstaw definicji tego terminu:

Hierarchia CAPA pomaga badaczom wybrać środki zaradcze, które skutecznie zapobiegają ponownemu wystąpieniu pierwotnego problemu.

CAPA działania hierarchia, Qualitywise.pl

Eliminacja

Eliminacja jest najskuteczniejszym podejściem do ponownego wystąpienia i zapobiegnie odchyleniom, obawom i problemom.

Wdrażaj urządzenia Poka-Yoke, na przykład zmiany konstrukcyjne produktu, lub dodawaj urządzenia do procesu, w którym produkty niepotwierdzające nie mogą zostać przeniesione do następnego etapu produkcyjnego.

Wymiana

Ta kategoria dotyczy zastąpienia bieżącego procesu lub sprzętu bardziej niezawodnymi alternatywami. Poprawa niezawodności procesów i sprzętu zmniejsza prawdopodobieństwo problemów i niezgodności.

Ułatwienie

Uproszczenie procesu w realizacji zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie pomocy wizualnych, kodowania kolorami i numerów części po lewej/prawej stronie, dzięki czemu łatwiej jest rozpoznać problemy.

Detekcja

Poprawa możliwości wykrywania jest podstawowym aspektem skutecznych działań CAPA. Udoskonalając systemy monitorowania i wprowadzając w tym procesie bardziej wydajne czujniki, organizacje mogą identyfikować problemy i podejmować działania naprawcze, zanim doprowadzą one do poważnej eskalacji.

Łagodzenie

Najsłabszym i najmniej skutecznym działaniem CAPA jest łagodzenie, która polega na ograniczaniu skutków błędów i niezgodności. Środki łagodzące zazwyczaj obejmują sortowanie, przeróbki lub rozwiązania tymczasowe.

CAPA i osiem dyscyplin

Powszechną standardową praktyką branży motoryzacyjnej przy konstruowaniu CAPA jest wykorzystanie Ośmiu Dyscyplin Rozwiązywania Problemów lub lepiej znanych jako 8D. Osiem kroków to:

CAPA działania i etapy, qualitywise.pl

Błędy CAPA

Dochodzenia i działania CAPA mogą okazać się niewystarczające pod względem skuteczności w rozwiązaniu problemu. Konkretne przestrzeganie pozwala na szybką identyfikację problemów, ich ograniczenie i przeciwdziałanie w stosunkowo krótkim czasie.

Poniżej przedstawiono kilka typowych błędów:

• Brak dochodzenia.

• Nie zidentyfikowano pierwotnej przyczyny.

• Brak odpowiednich trendów.

• Pierwotna przyczyna nie została usunięta.

• Brak terminowości.

• Objaw jest prawidłowy, a nie pierwotna przyczyna.

• Brak działań natychmiastowych.

• Źle przeprowadzona weryfikacja działań prewencyjnych.

• Brak solidnych działań prewencyjnych.

• „Błąd operatora/ludzki” jako podstawowa przyczyna.

Rozpoznanie tych typowych błędów w procesie CAPA pomoże zapobiec stronniczości i niewłaściwemu wdrażaniu rozwiązań problemów.

CAPA działania w związku z wymaganiami SZJ

Działalność CAPA jest ściśle powiązana z normą ISO 9001:2015 dotyczącą wymagań Systemu Zarządzania Jakością, a także ze standardem IATF 16949.

Punktem wyjścia w przypadku wymagań jest punkt 10.2.1 Reakcja na niezgodności, który stwierdza:

W przypadku wystąpienia niezgodności, w tym wynikającej z reklamacji, organizacja powinna:

a) zareagować na niezgodność i, w stosownych przypadkach:

1. podjąć działania mające na celu jego kontrolę i skorygowanie;

2. poradzić sobie z konsekwencjami;

b) ocenić potrzebę podjęcia działań w celu wyeliminowania przyczyny(przyczyn) niezgodności, aby nie powtórzyła się ona lub nie wystąpiła gdzie indziej, poprzez:

1. przegląd i analiza niezgodności;

2. ustalenie przyczyn niezgodności;

3. ustalenie, czy podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie wystąpić;

c) wdrożyć wszelkie niezbędne działania;

d) dokonać przeglądu skuteczności wszelkich podjętych działań naprawczych;

e) w razie potrzeby zaktualizować ryzyka i szanse określone podczas planowania;

f) w razie potrzeby dokonać zmian w systemie zarządzania jakością.

Działania korygujące powinny być odpowiednie do skutków napotkanych niezgodności.

Pamiętaj, zgodnie z punktem 10.2.2, aby zachować udokumentowane informacje o działaniach korygujących jako dowód charakteru niezgodności, podjętych działań i wyników działań korygujących.

Jednakże w wymaganiach motoryzacyjnego Systemu Zarządzania Jakością według IATF 16949:2016 możemy powiązać dwa bardzo ważne punkty:

10.2.3 Rozwiązywanie problemów

„Organizacja powinna posiadać udokumentowane procesy rozwiązywania problemów, które zapobiegają ich ponownemu wystąpieniu, w tym:

a) zdefiniowane podejście do różnych rodzajów i skali problemów (…);

b) działania ograniczające skutki wad, działania tymczasowe oraz działania powiązane, niezbędne do nadzorowania niezgodnych wyników (…);

c) analizę przyczyn źródłowych, używane metody, analizy i wyniki;

d) wdrożenie systemowych działań korygujących, uwzględniając wpływ na podobne procesy i wyroby;

e) weryfikację skuteczności wdrożonych działań korygujących;

f) przegląd i, jeżeli to konieczne, aktualizację odpowiedniej udokumentowanej informacji (np. FMEA procesu, plan kontroli). (…)”

10.2.6  Reklamacje klienta i analiza zwrotów z rynku

„Organizacja powinna przeprowadzać analizę reklamacji klienta i zwrotów z rynku, uwzględniając każdą zwróconą część. Powinna także inicjować rozwiązywanie problemów i działania korygujące w celu zapobiegania ponownemu ich wystąpieniu. (…)”

Podsumujmy

W artykule podkreślono znaczenie weryfikacji efektywności realizowanych działań. Również w jaki sposób udokumentować cały proces CAPA w celu zapewnienia identyfikowalności i ciągłego doskonalenia. Podkreśla, że CAPA należy postrzegać jako cykl ciągły. Pętle informacji zwrotnej są ważne, ponieważ umożliwiają włączenie zdobytych doświadczeń dla przyszłych aktywności.

CAPA ma ogromne znaczenie w zapewnianiu jakości produktów i satysfakcji klientów w organizacjach. Służy jako cenne źródło informacji dla profesjonalistów pragnących wdrożyć lub ulepszyć procesy CAPA w swoich dziedzinach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na szkolenie problem solving organizowane przez Qualitywise, gdzie w szczegółach poznasz metody pracy z rozwiązywaniem problemów. Zapytaj o najbliższy termin lub inne interesujące cię szkolenie.

Szkolenia zarządzanie jakością, Qualitywise.pl

Jeśli artykuł Cię zainteresował, zapisz się do newslettera!

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Dołącz do grupy na Facebooku, w której możesz zadawać pytania i uzyskać pomoc w kwestiach zarządzania jakością: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.