APQP - project management in the automotive industry

Organizacje skupione w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw są zobowiązane do certyfikacji swojego systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami IATF 16949. Oczywiście należy mieć świadomość, że sam standard to nie jedyne wymagania, jakie należy wdrożyć w organizacji. Obok niego występują m.in. kluczowe metody jakości, wśród których znajduje się APQP.

 

Kluczowe metody jakości – o co właściwie chodzi?

Kluczowe metody jakości to podstawowe narzędzia w branży motoryzacyjnej, istniejące od lat 90-tych. Są one kluczowymi elementami skutecznego systemu zarządzania jakością, spełniającego potrzeby i oczekiwania klientów.

Obejmują one: zaawansowany plan planowania i kontroli jakości produktu (APQP), proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP), analizę przyczyn i skutków awarii (FMEA), statystyczną kontrolę procesu (SPC) oraz analizę systemu pomiarowego (MSA).

Od razu w tym miejscu zaznaczę, że wymienione kluczowe metody jakości odnoszą się do podejścia amerykańskiego. Są to tzw. „blue books” wydane przez AIAG

Ale podejście amerykańskie nie jest jedyne! Mamy także podejście niemieckie. I tu będziemy mówić o kluczowych metodach jakości wydanych przez VDA-QMC

Przejdźmy zatem do APQP.

 

APQP - Zaawansowane planowanie jakości produktu

W ramach wymagań standardu IATF 16949:2016 znajdują się wymagania dotyczące planowania projektowania i rozwoju. W punkcie 8.3.2.1 jako przykład zastosowania interdyscyplinarnego podejścia podczas projektowania i rozwoju mamy zarządzanie projektami. W motoryzacji najczęściej stosowanymi podejściami są APQP lub VDA MLA (niemieckie VDA RGA), przy czym decydujące są wymagania klienta, które z nich użyć.

Zatem zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP) służy do zarządzania projektami w motoryzacji. Zapewnia ono ogólne wytyczne przygotowania planów i wykazu czynności kontrolnych dla zapewnienia, że „zaawansowana jakości wyrobu jest faktycznie zaplanowana” przez dostawcę. Jego celem jest zmniejszenie złożoności planowania jakości produktu dla klientów i dostawców w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności, harmonogramu i kosztów. Przy czym nie podaje ona szczegółowych instrukcji, jak podejść do każdego projektu w ramach APQP.

Niektórymi spodziewanymi korzyściami w wykorzystaniu tych wytycznych są:

  • redukcja złożoności planowania jakości wyrobu dla klientów i dostawców,
  • pomoc dla dostawców, aby w łatwy sposób poinformować poddostawców o wymaganiach planowania jakości wyrobu.

 

Zasady zarządzania projektami vs. APQP

Każdy projekt niezależnie od branży cechuje się pewnymi atrybutami. W APQP także je znajdziemy i będą one wręcz determinowały powodzenie całego projektu. A zatem organizację zadań w APQP rozpoczniemy od planowania projektu, w którego zakres wchodzi:

  • zdefiniowania harmonogramu – ustalenia ram czasowych i kamieni milowych,
  • zespołu – kto będzie właścicielem projektu, czy mamy potrzebne kompetencje w zespole, czy potrzebujemy zaangażować klienta i dostawców,
  • zakresu projektu –kto będzie naszym klientem, czy znamy wymagania, czy znamy nasze koszty/ograniczenia
  • ustalenia sposobu komunikacji – kto, z kim, na jaki temat.

Po zaplanowaniu projektu APQP określa wymagane dane wejściowe i wyjściowe na każdym etapie procesu planowania jakości produktu ujęte w kolejnych fazach:

  • projektowanie wyrobu,
  • projektowanie procesu,
  • walidacja produktu i procesu,
  • produkcja i sprzężenie zwrotne.

 

Fazy APQP
Rys. Fazy APQP

Oczywiście każda z tych faz zawiera szczegółowe wytyczne do ich przeprowadzenia, o których dowiesz się na szkoleniu z APQP, które mogę przeprowadzić dla Twojej organizacji.

W APQP znajdziemy także rozdział dedykowany planowi kontroli. Plany kontroli podsumowują zidentyfikowane parametry procesu i produktu wymagane do utrzymania kontroli procesu i zgodności produktu.

Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu jest metodą określającą i ustalającą kroki potrzebne do zapewnienia, że wyrób satysfakcjonuje klienta. Celem planowania jakości wyrobu jest umożliwienie komunikacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi włączonymi w projekt, aby zapewnić, że wszystkie wymagane kroki są wykonane na czas. Nie można także zapomnieć, że skuteczne planowanie jakością wyrobu zależy od zaangażowania najwyższego kierownictwa w wysiłek wymagany dla osiągnięcia satysfakcji klienta.

Podręcznik opisujący tą metodę funkcjonuje niezmieniony od lipca 2008 roku. Niestety przekłada się to na obecny „state of the art.” np. w zakresie cyberbezpieczeństwa, którego nie znajdziemy w tym podręczniku. Niewątpliwie stanowi to słabość metody APQP. Dlatego wszyscy czekamy na zaktualizowane wydanie tego podręcznika w 2024 roku.

 

VDA MLA - Zapewnienie Poziomu Dojrzałości Nowych Części

Odpowiednikiem APQP jest VDA „Zapewnienie poziomu dojrzałości” w skrócie nazywany VDA MLA (ang. Maturity Level Assurance) lub VDA RGA (niem. Reifegrad Absicherung). Stanowi ona wytyczne dla firm z branży motoryzacyjnej w zakresie nowych uruchomień, poprawy jakości wyrobu już na samym początku współpracy z klientem dla wszystkich części, komponentów i systemów w łańcuchu dostaw. To kompleksowe przedstawienie faz w projekcie nazwanych „poziomami dojrzałości”. W ramach każdego poziomu mamy obiektywną oceną dojrzałości wyrobu i procesu produkcyjnego przez wykonawcę i odbiorcę działania. Poprzez zastosowanie usystematyzowanej metody projekty są monitorowane, oceniane i usprawniane. Wymagania podręcznika VDA MLA opisują podejście do współpracy pomiędzy klientem a dostawcami w łańcuchu dostaw. Wymagania określone są w postaci poziomów dojrzałości od PD0 do PD7.

Absolutną zaletą tej metody jest klasyfikacji ryzyka oraz komunikacji w łańcuchu dostaw między zainteresowanymi stronami tj. klient-dostawca.

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania klientów, w których znajdziemy informację, według której metody należy przeprowadzić zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej.

 

Pobierz listę wymaganych elementów w różnych fazach APQP

Specjalnie dla ciebie zebrałam listę wymaganych elementów w różnych fazach APQP w kompletną listę, którą możesz pobrać poniżej.

Szkolenie APQP

Zapraszam także na szkolenie organizowane przez Qualitywise, gdzie w szczegółach poznasz wymagania podręcznika APQP. Szczegółowy opis szkolenie jest tutaj. Zapytaj o najbliższy termin.

Szkolenia zarządzanie jakością, Qualitywise.pl

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci jakoś pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

VDA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części – metody, kryteria pomiaru, dokumentacja. Wydanie 2, 2009

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.