Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA

Analiza przyczyn i skutków błędów (FMEA) jest potężnym narzędziem wykorzystywanym przez przemysł na całym świecie do identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka rozumianego jako „wpływ niepewności” zgodnie z ISO 9000:2015 punkt 3.7.9. Ryzyko może być związane z projektowaniem produktu oraz jego wytwarzaniem (więcej o zarządzaniu ryzykiem można przeczytać w artykule tutaj). Chociaż FMEA oferuje ustrukturyzowane podejście do proaktywnego reagowania na potencjalne awarie, wymaga kluczowego czynnika sukcesu: najwyższe kierownictwo zaangażowane w FMEA – w przeciwnym razie mamy gotowy przepis na porażkę.

Dlaczego zdecydowałem się na artykuł „Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA”?

Po pierwsze dlatego, że jestem pod wrażeniem Europejskiego Kongresu FMEA, który odbył się w Wiedniu w dniach 24-25 maja 2023 r.

Po drugie związane z pierwszym: przeprowadziłem tam prezentację na temat „20 przykładów błędnie wdrożonego FMEA wg AIAG-VDA powodujących niezgodności w audytach IATF 16949 w branży motoryzacyjnej”. Ta prezentacja była wynikiem mojej połączonej wiedzy audytorsko-doradczo-szkoleniowej związanej z SZJ i FMEA. Dodatkowo potwierdzeniem doświadczeń czytelników bloga w ankiecie.

Okazało się, że najczęstszym wyzwaniem wśród organizacji jest Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA…a właściwie jego brak.

European FMEA Congress, Qualitywise.pl, Agata Lewkowska

Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA – przepis na porażkę

Przyjrzyjmy się teraz konsekwencjom braku zaangażowania kierownictwa i podkreślmy znaczenie wspierania kultury. To ona bowiem traktuje FMEA jako podstawowy aspekt sukcesu organizacji.

Niewłaściwe priorytety i alokacja zasobów

Jednym z głównych powodów, dla których Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA jest kluczowe to jego wpływ na priorytety i alokację zasobów. Bez wyraźnego wsparcia ze strony kierownictwa FMEA może zostać odsunięta na bok, co prowadzi do braku niezbędnych zasobów, takich jak czas, personel i wsparcie finansowe. W konsekwencji proces FMEA zostaje zaniedbany, co obniża skuteczność działań związanych z identyfikacją i łagodzeniem ryzyka.

Niewystarczająca współpraca między funkcjami

FMEA wymaga współpracy interdyscyplinarnej w celu zapewnienia kompleksowej oceny ryzyka. Jednak bez zaangażowania kierownictwa różne działy i zespoły mogą nie uczestniczyć aktywnie, utrudniając wymianę krytycznych spostrzeżeń i wiedzy specjalistycznej. To silosowe podejście utrudnia identyfikację potencjalnych błędów z wielu perspektyw, ograniczając skuteczność FMEA w wychwytywaniu i rozwiązywaniu wszystkich możliwych zagrożeń.

Ograniczona realizacja zaleceń FMEA

Powodzenie FMEA zależy od skutecznego wdrożenia zalecanych działań w celu ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń. Jednak bez zaangażowania kierownictwa przyjęcie tych zaleceń staje się uznaniowe, co często skutkuje opóźnieniem lub częściową realizacją. Może to spowodować, że krytyczne luki w zabezpieczeniach pozostaną nienaprawione, przez co organizacja będzie podatna na błędy, którym można było zapobiec.

Niekompletne uczenie się organizacji

FMEA nie tylko pomaga zapobiegać błędom, ale także służy jako cenny proces uczenia się dla organizacji. Dzięki FMEA zespoły uzyskują wgląd w dotychczasowe błędy, przyczyny źródłowe i skuteczność swoich strategii ograniczania ryzyka. Jednak bez zaangażowania kierownictwa organizacje tracą szansę na uchwycenie i zinstytucjonalizowanie tej wiedzy, utrwalając cykl powtarzających się niepowodzeń.

Słabe zaangażowanie i morale pracowników

Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników. Kiedy FMEA nie ma wsparcia ze strony kierownictwa, pracownicy mogą postrzegać to jako nieistotne ćwiczenie, skutkujące zmniejszeniem motywacji do aktywnego uczestnictwa. Ten brak zaangażowania nie tylko obniża jakość FMEA, ale także osłabia morale pracowników, hamując innowacje i zdolności rozwiązywania problemów w organizacji.

Najwyższe Kierownictwo zaangażowane w FMEA – podsumowanie

Włączenie analizy rodzajów i skutków błędów (FMEA) do praktyk zarządzania ryzykiem w organizacji może być potężną strategią łagodzenia potencjalnych niezgodności. Jednak brak zaangażowania kierownictwa może osłabić skuteczność FMEA, prowadząc do straconych możliwości identyfikacji ryzyka, łagodzenia go i uczenia się organizacji. Aby zapewnić sukces FMEA, organizacje muszą kultywować kulturę, która kładzie nacisk na zaangażowanie kierownictwa, alokację zasobów, współpracę interdyscyplinarną, wdrażanie zaleceń i organizacyjne uczenie się. Uznając znaczenie zaangażowania kierownictwa, organizacje mogą wykorzystać FMEA do zwiększenia swojego ogólnego poziomu jakości, zminimalizowania niezgodności i ciągłego doskonalenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o analizie FMEA wg AIAG-VDA, zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń Qualitywise. 

Pobierz listę wszystkich potencjalnych niezgodności w SZJ związanych z FMEA VDA-AIAG wraz z wynikami badania!

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

PN-EN ISO 9000:2016, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016, pkt. 3.7.9

FMEA AIAG-VDA, wydanie 1, 2019

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.