Audytor wewnętrzny szkolenie Qualitywise.pl

Branża motoryzacyjna to jedna z najbardziej dynamicznych i wymagających gałęzi przemysłu na świecie. Łańcuch dostaw musi sprostać coraz wyższym standardom i oczekiwaniom klientów tzw. OEMów oraz spełniać wymagania branżowe chociażby zawarte w standardzie IATF 16949. Jednym z kluczowych narzędzi, które pozwalają na potwierdzenie spełnienia wymagań jest audyt. Tylko kompetentny audytor wewnętrzny może zweryfikować, czy firma działa zgodnie z wymaganiami. A wymagań jest sporo: IATF 16949, własne wymagania systemu zarządzania jakością, specyficzne wymagania klientów oraz przepisy prawa.

Planowanie audytów w branży motoryzacyjnej

Według ISO 9000:2015

W związku z tym audyt powinien być zaplanowany w regularnych odstępach czasu. Takie planowanie powinno być odzwierciedlone w udokumentowanym programie audytów. Oczywiście taki program może dotyczyć także innych systemów zarządzania np. środowiskiem, bezpieczeństwem etc. Pamiętajmy, że program służy zrealizowaniu postawionych celów, które mogą wynikać z rozważenia np. potrzeb i oczekiwań istotnych stron zainteresowanych, wymagań dotyczących procesów lub wyrobów, czy też wymagań systemu zarządzania. Audytor wewnętrzny potwierdza spełnienie tych wymagań wynikających z celów. Ustalenie programu audytów to rola i jednocześnie duża odpowiedzialność osoby zarządzającej programem auditów. Należy bowiem pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu audytów wraz z przypisaniem do nich kompetentnych osób.

W programie audytów w branży motoryzacyjnej na pewno znaleźć się powinny audyty pierwszej strony tj. audyty wewnętrzne, audyty drugiej strony dotyczące dostawców oraz weryfikacja rozwoju oprogramowania (jeśli ma to zastosowanie), która powinna być także potwierdzana audytami wewnętrznymi.

Auditor wewnętrzny – co musi spełnić?

Audytorzy wewnętrzni w branży motoryzacyjnej muszą spełniać określone kompetencje. Zatem jakie wymagania natomiast stawiane są audytorom wewnętrznym w branży motoryzacyjnej? Tego dowiemy się z punktu 7.2.3 standardu IATF 16949.

Mówi on przede wszystkim, że organizacja powinna posiadać udokumentowany proces weryfikujący kompetencje auditorów wewnętrznych z uwzględnieniem specyficznych wymagania klienta. W zależności od tego, jakie audyty będą wykonywane przez audytora tj. system zarządzania jakością, czy proces wytwarzania, czy wy­robu powinien on posiadać odpowiednie kompetencje.

Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością

Audytorzy systemów zarządzania jakością muszą wykazać się następującymi kompetencjami w zrozumieniu:

  • podejścia procesowego do audytu w motoryzacji, w tym myślenia opartego na ryzyku;
  • mających zastosowanie wymagań specyficznych dla klienta;
  • wymagań ISO 9001 i IATF 16949 związanych z zakresem audytu;
  • mających zastosowanie wymagań dotyczących kluczowych metod jakości związanych z zakresem audytu;
  • jak planować, przeprowadzać, raportować i zamykać ustalenia z audytu.

Audytor wewnętrzny procesu

Dodatkowo audytorzy procesu powinni wykazać zrozumienie techniczne odpowiednich procesów produkcyjnych, które mają być audytowane, w tym analizę ryzyka procesu (np. PFMEA) i plan kontroli.

Audytor wewnętrzny produktu

Jako minimum audytorzy produktu powinni wykazać się zrozumieniem wymagań dotyczących produktu i wykorzystania odpowiedniego wyposażenia pomiarowego i testowego w celu weryfikacji zgodności produktu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w organizacji audytorzy powinni przeprowadzać minimalną liczbę auditów na rok wg zasad przyjętych w or­ganizacji oraz powinni aktualizować swoją wiedzę w przypadku zmian wewnętrznych w organizacji (np. technologia procesu i wyrobu) i zmian ze­wnętrznych (np. ISO 9001, IATF 16949, kluczowe metody jakości i wymagania specyficzne klienta).

UWAGA!!!

Nie wolno także zapomnieć, że przede wszystkim audytor wewnętrzny powinien być niezależny od audytowanego obszaru, tak aby nie audytował swojej pracy tj. audytor nie może być odpowiedzialny za dany przedmiot audytu. Takie wymaganie znajdziemy w normie ISO 9001:2015.

Audytor wewnętrzny – korzyści

Jest kilka powodów, dla których warto być audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością. Przede wszystkim audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością pomaga organizacji poprawiać jakość swoich produktów lub usług, identyfikując obszary wymagające poprawy i sugestie rozwiązań. To daje satysfakcję, że można przyczynić się do poprawy jakości produktów lub usług organizacji. Audytor wewnętrzny pomaga także organizacji osiągnąć cele biznesowe poprzez zapewnienie, że system zarządzania jakością działa zgodnie z wymaganiami. Pozwala to de facto na zwiększenie skuteczności organizacji.

Bycie audytorem wewnętrznym to także możliwość na rozwój własnych umiejętności. Praca ta wymaga bowiem wysokiej wiedzy i umiejętności. Audytor wewnętrzny musi być dobrze zaznajomiony z wymaganiami normy ISO 9001, IATF 16949, kluczowych metod jakości etc. Ważne są też umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętności komunikacji i przekonywania. Praca jako audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością daje możliwość rozwoju umiejętności w tych obszarach.

Podsumowanie

Audytowanie w branży motoryzacyjnej jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, a także poprawy skuteczności i efektywności procesów w przedsiębiorstwach. Audytor wewnętrzny odgrywa w tym procesie kluczową rolę, przeprowadzając niezależne i profesjonalne audyty oraz identyfikując obszary wymagające poprawy. Aby jednak być skutecznym w tej roli, audytor wewnętrzny musi posiadać specjalistyczne kompetencje. Dlatego zapraszamy na dedykowane szkolenia organizowane przez Qualitywise dla przyszłych audytorów w branży motoryzacyjnej.

Jak stać się audytorem wewnętrznym z Qualitywise?

Zapraszamy na szkolenia:

Audytor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej oraz  Core tools dla audytorów wewnętrznych

Zapytaj o najbliższy termin.

Szkolenia zarządzanie jakością, Qualitywise.pl

Jeśli artykuł Cię zainteresował, zapisz się do newslettera!

dr inż. Agata Lewkowska

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

PN-EN ISO 9000:2016, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016

PN-EN ISO 9001:2016, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.