Qualitywise.pl, Agata Lewkowska, Quality, QMS, IATF 16949, ISO 9001, wymagania prawne i regulacyjne

Ostatnio trochę więcej uwagi poświęciłam na wymagania prawne i regulacyjne w ramach zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i bezpieczeństwem wyrobu. Jest to powiązane m.in. z zapewnieniem tzw. integralności produktu w motoryzacji. Zapewne, jeśli teraz wspomnę o funkcji PSCR – ang. Product Safety and Conformity Representative, osoby pracujące z takimi OEM jak VW, Mercedes, BMW czy nawet Geely powinny od razu wiedzieć, co mam na myśli 😊

Wymagania prawne i regulacyjne – ich znaczenie dla systemu zarządzania jakością

Organizacje certyfikowane na zgodność z motoryzacyjnym standardem IATF 16949 są zobowiązane do spełnienia w ramach swojego systemu zarządzania jakością wymagań

  • zawartych w standardzie
  • jak również wymagań własnych.

Jednakże to nie jest koniec wymagań. Niejednokrotnie spotkamy w standardzie IATF 16949 także konieczność spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych.

W ramach standardu IATF 16949 wyróżnia się wymagania prawne i regulacyjne, które dotyczą:

  • kraju odbioru – kraj, w którym organizacja jest zlokalizowana, czyli kraj zakładu produkcyjnego,
  • krajowe wysyłki – lokalizacja odbiorcza klienta, a zatem kraj, do którego wysyła zakład produkcyjny,
  • kraju przeznaczenia – kraj, w którym pojazd jest sprzedawany.

Dlaczego w systemie zarządzania jakością wyróżnia się 3 kategorie krajów?

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wydała wymagania regulacyjne dla pojazdów, każdy pojazd na świecie jest taki sam. Jednakże w ramach poszczególnych krajów bądź obszarów wymagania te mogą się znacząco różnić. Stąd w niektórych wymaganiach standardu IATF 16949 znajdziemy rozróżnienie wymagań w zależności od tych kategorii krajów.

Niemniej jednak spełnienie wszystkich wymagań prawnych i regulacyjnych niesie za sobą konsekwencję udzielenia homologacji.  

Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji. Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych.

Pamiętajmy także, że za homologację odpowiedzialne są odpowiednie jednostki odpowiadające konkretnym rynkom i na ich stronach znajdziemy odniesienie do wspomnianych odpowiednich aktów prawnych. Na przykład w Unii Europejskiej znajdziemy je na stronie Eur-lex, na rynku amerykańskim na stronie NHTSA, na rynku niemieckim na stronie KBA.

Oczywiście pamiętajmy, że wymagania prawne i regulacyjne nie ograniczają się tylko do tych związanych z wprowadzeniem produktu na rynek. Mogą bowiem dotyczyć także wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska związanych z pozyskiwaniem, przechowywaniem, obsługą, recyklingiem, eliminacją lub utylizacją materiałów.

Wymagania prawne i regulacyjne w IATF 16949

Specjalnie dla ciebie zebrałam te wymagania w kompletną listę, którą możesz pobrać pod tym artykułem.

Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na szczególnie pomocne często zadawane pytania tzw. FAQ – Frequently Asked Questions do IATF 16949. FAQ 9 i 24 dotyczą punktów związanych z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Ponieważ te często zadawane pytania są dostępne do pobrania, zachęcam cię do odwiedzenia oficjalnej strony organizacji IATF po więcej szczegółów.  

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci jakoś pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Pobierz listę wymagań prawnych i regulacyjnych w IATF 16949:2016

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949. Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie 5, 1 listopada 2016

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

Integralność produktu – Zalecenia dla przedsiębiorstw dotyczące działań związanych z bezpieczeństwem i zgodnością produktu, VDA-QMC, wyd.1, listopad 2018

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.