Nie zawsze udaje się wytworzyć produkt zgodny z wymaganiami. Naturalnym jest w takiej sytuacji, że produkt nie może trafić do klienta w takiej postaci. A co, jeśli dałoby się taki produkt „uratować” tj. przywrócić go do zgodności z wymaganiami? Wtedy jest naprawa i przeróbka. Zobaczmy co o tym mówi standard IATF 16949:2016

Naprawa i przeróbka – co to jest?

Aby mówić o wymaganiach dla naprawy i przeróbki w systemie zarządzania jakością, zobaczmy co te pojęcia oznaczają. Zajrzyjmy do normy ISO 9000:2015 poświęconej terminologii.

Przeróbka- działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi, aby uczynić go zgodnym z wymaganiami

ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, pkt. 3.12.8

Naprawa – działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi, podejmowane w celu dostosowania ich do zamierzonego użycia

ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, pkt. 3.12.9

Jakie wymagania znajdziemy w systemie zarzadzania jakością wg IATF 16949?

Ponieważ naprawa i przeróbka są zupełnie różnymi pojęciami pomimo pewnego podobieństwa, także w standardzie IATF 16949:2016 znajdziemy osobne wymagania dla każdego z nich tj.:

 • punkt 8.7.1.4 dotyczy nadzoru nad wyrobem przerabianym,
 • punkt 8.7.1.5 dotyczy nadzoru nad wyrobem naprawianym.

Zobaczmy jakie są zatem wymagania dla każdego z nich.

8.7.1.4 Nadzór nad wyrobem przerabianym

Punkt ten wymaga:

 • Przed podjęciem decyzji o przerobieniu produktu należy ocenić ryzyko.
 • Należy uzyskać zgodę klienta przed rozpoczęciem przeróbki produktu, jeśli wymagane przez klienta.
 • Udokumentuj proces zatwierdzania przeróbek zgodnie z planem kontroli w celu weryfikacji zgodności z oryginalnymi specyfikacjami.
 • Instrukcje dotyczące demontażu lub przerabiania, w tym ponownej kontroli i identyfikowalności, powinny być dostępne i stosowane przez odpowiedni personel.
 • Należy przechowywać udokumentowane informacje dotyczące liczby, sposobu postępowania, daty oraz zastosowanej identyfikowalności.

8.7.1.5 Nadzór nad wyrobem naprawianym

Punkt ten wymaga:

 • Przed podjęciem decyzji o naprawieniu produktu należy ocenić ryzyko.
 • Należy uzyskać zgodę klienta przed rozpoczęciem naprawiania produktu.
 • Udokumentuj proces zatwierdzania czynności związanych z naprawianiem zgodnie z planem kontroli.
 • Instrukcje dotyczące demontażu lub naprawiania, w tym ponownej kontroli i identyfikowalności, powinny być dostępne i stosowane przez odpowiedni personel.
 • Należy uzyskać udokumentowaną zgodę klienta na odstępstwo dla wyrobu naprawianego.
 • Należy przechowywać udokumentowane informacje dotyczące liczby, sposobu postępowania, daty oraz zastosowanej identyfikowalności.

Naprawa i przeróbka – gdzie są różnice w wymaganiach?

Czytając osobno wymagania dla naprawy i przeróbki trudno wychwycić różnice od razu.

Poniżej zobrazowałam je dla Ciebie.

Pobierz zestawienie wymagań dla naprawy i przeróbki!

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

PN-EN ISO 9000:2016, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016

PN-EN ISO 9001:2016, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.