Qualitywise.pl, Agata Lewkowska, Top 10 dużych niezgodności z audytu IATF 16949, jakość, SZJ

Organizacje w branży motoryzacyjnej powinny być audytowane przez audytorów zewnętrznych tj. trzeciej strony w celu utrzymania certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 i IATF 16949. (Więcej informacji o audytowaniu znajdziesz w artykule tutaj.) Każdego roku na całym świecie obserwuje się pewne dominujące niezgodności. A jakie top 10 krytyczne niezgodności, potocznie nazywane dużymi, dominowały w roku 2021?

Zacznijmy od klasyfikacji niezgodności

W przypadku zebrania przez audytora obiektywnych dowodów niespełnienia wymagania audyt skutkuje niezgodnością. Powinna ona być zapisana wraz z wspierającymi ja dowodami. W przypadku SZJ certyfikowanych na zgodność z normą ISO 9001:2015 oraz standardem IATF 16949 nie ma wymagania, aby ustanowić niezgodność dużą bądź małą.

Ale w normie ISO19011, która stanowi wskazówki do audytowania także zastosowalne dla powyższej normy i standardu, jest pewna cenna wskazówka. Niezgodność może być stopniowana w zależności od kontekstu organizacji i jej ryzyk! Stopniowanie to może być ilościowe np. od 1 do 5 bądź jakościowe – i właśnie przy tej okazji możemy mówić o niezgodności dużej bądź małej.

Tak więc stopniowanie niezgodności jest indywidualną sprawa organizacji. Jednak ustanowione w wewnętrznych procedurach w systemie zarządzania jakością będzie stanowić już wymagane kryterium audytowe.

Niezgodność na audycie trzeciej strony IATF 16949

Audyty trzeciej strony są przeprowadzane przez niezależne organizacje audytujące np. jednostki certyfikujące/rejestrujące zgodność lub agencje rządowe. Audyty takie mogą służyć certyfikacji, przyznaniu licencji bądź nagrody, weryfikacji roszczeń itp.

Trochę inaczej ma się temat niezgodności podniesionej podczas audytu trzeciej strony IATF 16949. Bowiem tu rodzaj niezgodności jasno definiują „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949. Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF”. W aktualnie obowiązującym wydaniu piątym z 1 listopada 2016 roku znajduje się jasna definicja niezgodności drobnej i krytycznej:

niezgodność drobna – niespełnienie wymagań IATF 16949, które z doświadczenia nie prowadzi do zawodności systemu zarządzania jakością lub ograniczenia jego zdolności zapewnienia nadzorowanych procesów i wyrobów. Może to być jedna z poniższych sytuacji:

-zawodność części systemu zarządzania jakością, dotyczącej zgodności z IATF 16949;

-jednostkowe niespełnienie jednego z elementów systemu zarządzania jakością organizacji.

niezgodność krytyczna – spełnienie jednego lub więcej z następujących warunków:

– Brak systemu lub niemożliwość spełnienia przez istniejący system wymagań IATF 16949. Kilka niezgodności drobnych w odniesieniu do jednego wymagania może prowadzić do zawodności całego systemu i tym samym zostaje uznana za niezgodność krytyczną.

– Każda niezgodność, która prawdopodobnie prowadzi do dostarczenia wyrobu niespełniającego wymagań. Stan, który może prowadzić do zawodności wyrobów lub usług lub znacznie ograniczyć przydatność wyrobów w stosunku do ich zamierzonego przeznaczenia.

– Niezgodność, która z doświadczenia może prowadzić do zawodności systemu zarządzania jakością lub znacząco ograniczyć jego zdolność zapewnienia nadzorowanych procesów i wyrobów.

Top 10 krytyczne niezgodności w 2021 roku   

Top 10 krytyczne niezgodności stanowiło 40,4% wszystkich dużych niezgodności w roku 2021.

Poniżej znajdziesz ich statystykę.

Agata Lewkowska, Qualitywise.pl, TOP 10 krytycznych niezgodności
Qualitywise.pl, Agata Lewkowska, TOP 10 niezgodności 2021

Pobierz plik z TOP 10 NC, by móc używać go w dobrej jakości!

Zapraszam Cię do obejrzenia serii wywiadów z Paulem Hardimanem, która dotyczy Top 10 krytycznych niezgodności w 2021 roku.

Dziękuję za Twoją obecność.

Mam nadzieję, że artykuł Cię zainteresował.

Dziękuję za Twoją obecność.

dr inż. Agata Lewkowska

PS. Jeśli mogę Ci jakoś pomóc w kwestiach zarządzania jakością, zapraszam do kontaktu. Możesz też dołączyć do mojej grupy na Facebooku: ISO 9001 & IATF 16949 QualityWise Group.

Dla osób chcących dowiedzieć się więcej:

Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949. Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie 5, 1 listopada 2016

IATF 16949:2016, Wymagania wobec systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym, wydanie 1, 2016

PN-EN ISO 9001:2016, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2016

PN-EN ISO 19011:2019 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2019

Wszystkie treści zawarte na stronie qualitywise.pl są prywatną interpretacją ogólnie dostępnych informacji. Jakakolwiek zbieżność opisanych sytuacji z osobami, organizacjami, firmami jest przypadkowa. Treści przedstawione na stronie qualitywise.pl nie prezentują poglądów jakichkolwiek firm czy też instytucji.